Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/226

  • Παραγωγός: Βίνη Βασιλική
  • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 725 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 10 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 9400 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/226