Ενημέρωση

Τελευταία νέα και ενημερώσεις για τον συνεταιρισμό!

Η ΠΙΝΔΟΣ εκσυχρονίζει το δίκτυο διανομής της με 2 σημαντικά έργα

06
Σεπ 2022
Η ΠΙΝΔΟΣ εκσυχρονίζει το δίκτυο διανομής της με 2 σημαντικά έργα

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», ο μεγαλύτερος πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός στην Ελλάδα και ηγέτης της Ελληνικής Πτηνοτροφίας, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής της, ολοκλήρωσε δύο σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις εταιρείες SKYTRACK και ALGOSYSTEMS αντίστοιχα.

Με τη SKYTRACK, ως πάροχο τηλεματικής υπηρεσίας, εξασφάλισε μια αξιόπιστη λύση Διαχείρισης του Στόλου των οχημάτων της, στοχεύοντας στην καλύτερη δρομολόγησή τους, ταχύτερο και καλύτερο service των πελατών της και αύξηση της παραγωγικότητάς της με ταυτόχρονη μείωση των κοστολογίων της. Παράλληλα με την παρακολούθηση των συνθηκών ψύξης στο σύνολο του στόλου εξασφαλίζει σταθερές θερμοκρασίες ψύξης, διασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες μεταφοράς και παράδοσης των προϊόντων της στο σύνολο του πελατολογίου της.

Με την Algosystems, ως Systems Integrator στον τομέα των λύσεων Πληροφορικής, Αυτοματισμού & Ελέγχου, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο ψηφιακής εποπτείας και διαχείρισης όλων των ψυχόμενων χώρων της εφοδιαστικής αλυσίδας του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», στα 19 Κέντρα Διανομής της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα. Στόχος του έργου είναι η εξασφάλιση σταθερών θερμοκρασιών σε ψυχόμενους χώρους και η άμεση ενημέρωση για αποκλίσεις.

Με τα δύο αυτά έργα η «ΠΙΝΔΟΣ» ολοκληρώνει πλήρως τη διαχείριση του συνόλου της ψυκτικής αλυσίδας της, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων της, σύμφωνα με τους κανονισμούς HACCP και τον ΕΦΕΤ.

Η «ΠΙΝΔΟΣ» ηγείται σταθερά στον κλάδο της πτηνοτροφίας στην Ελλάδα και πρωτοπορεί αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής σε όλα τα στάδια της καθετοποιημένης παραγωγής της, διασφαλίζοντας την ασφάλεια, την ποιότητα, τη νοστιμιά των προϊόντων της που φθάνουν στους καταναλωτές, προσφέροντας υπηρεσίες και αγαθά υψηλής προστιθέμενης αξίας.