Συνεταιρισμός

Νέα εταιρεία για τα περιβαλλοντικά

Green ΠΙΝΔΟΣ

Στο προσωρινό Δ.Σ. της εταιρείας συμμετέχουν οι:

 • Μπλέτσας Χαρίλαος
 • Λιούρης Βασίλειος
 • Ράρρα Στασινή
 • Γεωργούλας Κωνσταντίνος
 • Βράνος Σταύρος

Η νέα εταιρεία για τα περιβαλλοντολογικά είναι γεγονός. Έχει συσταθεί με την επωνυμία « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ- Η ΠΙΝΔΟΣ» και το διακριτικό τίτλο «GREEN ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ».

Ξεκίνησε με αρχικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ και εντός 2 μηνών με απόφαση της Γ.Σ. της εταιρείας θα αυξηθεί σε 500.000 ευρώ με την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο όλων των παραγωγών ανάλογα με τα τ.μ. του καθενός σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. του συνεταιρισμού

Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή και αλλοδαπή με τις κυρίως κατευθύνσεις.

1. Η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και άλλων πηγών για την παραγωγή ηλεκτρισμού ή θερμότητας. Ως πηγές εκμετάλλευσης ορίζονται:

 • Υδατοπτώσεις
 • Φυσικό Αέριο
 • Αιολικό Δυναμικό
 • Ηλιακή Ενέργεια - Φωτοβολταϊκά Συστήματα
 • Βιομάζα
 • Γεωθερμικά Πεδία
 

2. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης υποπροϊόντων πτηνοσφαγείων, αποβλήτων πτηνοτροφείων και αποβλήτων βιολογικών καθαρισμών.

3. Η συγκέντρωση και μεταφορά αποβλήτων των πτηνοτροφείων και νεκρών πτηνών.

4. Η ίδρυση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ και ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.

5. Η κατασκευή μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και άλλων πηγών ενέργειας για λογαριασμό τρίτων.

6. Η αντιπροσώπευση εταιρειών που κατασκευάζουν μονάδες ΑΠΕ, η εμπορία υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή και λειτουργία των μονάδων αυτών και η συντήρηση μονάδων ΑΠΕ.

7. Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων καθώς και την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων μαζικής εστίασης.

8. Την ίδρυση και λειτουργία εκθεσιακών κέντρων αγροτικών προϊόντων.

9. Την αντιπροσώπευση και πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιρειών.

10. Η σύνταξη μελετών.

 • Αναλύσεις κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
 • Σκοπιμότητας για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
 • Περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης.
 • Εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων.
 • Οργάνωσης, ΜΑΡΚΕΤΙNG και στρατηγικού σχεδιασμού.
 • Τεχνικών και τεχνολογικών μελετών.
 • Προστασίας περιβάλλοντος και αξιοποίησης ήπιων μορφής ενέργειας.
 

11. Συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΛΛΑΔΑΣ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών προγραμματισμού και διαχείρισης στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς ( Ελληνικές και κοινοτικές αρχές, ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οργανισμούς) για την υποβοήθηση τους στην αποτελεσματική υλοποίηση μεγάλων έργων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

12. Ο προσδιορισμός και ανάληψη των απαραιτήτων πρωτοβουλιών για την παροχή και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών και προϊόντων, την αφομοίωση της τεχνολογικής γνώσης, την εκπαίδευση και ενημέρωση εξειδικευμένων ομάδων στις δυνατότητες που παρέχει η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας πληροφόρησης και τηλεπικοινωνιών.

13. Σχεδιασμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλυσης και αγοράς εργασίας και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.