Συνεταιρισμός

Στόχος μας η ικανοποίηση των απαιτήσεών σας

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών (κάθε 4 χρόνια) και 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημητρίου Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Δήμος Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Μπλέτσας Χαρίλαος

Αντιπρόεδρος: Τζίμας Δημήτριος

Επόπτης Ε.Ε.: Τσάντας Κωνσταντίνος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τσακανίκας Νικόλαος

2.Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

3.Σταμάτης Σταύρος

4.Βράνος Σταύρος

5.Γιώτιτσας Αναστάσιος

6.Πρέντζας Ευάγγελος

7.Μπαλαντάνης Ηρακλής

8.Τασιούλας Αναστάσιος

9.Κασσής Αριστείδης

10.Λιούρης Βασίλειος

Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Στύλιος Φίλιππος

Μέλη εποπτικού συμβουλίου

1.Μπαλτογιάννης Φώτιος

2.Τζίμας Κωνσταντίνος

Γενική Διεύθυνση


Γενικός Διευθυντής: Τσακανίκας Λάζαρος

Διευθυντής Λειτουργιών & Ανάπτυξης: Πατούνας Γιάννης


Διευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ρογκότης ΝίκοςΟικονομικός Διευθυντής: Κέντρος Γρηγόριος

Τεχνικός Διευθυντής: Σκλιβανίτης Βασίλης

Εμπορικός Διευθυντής: Σαμπατακάκης Άγγελος