Συνεταιρισμός

Στόχος μας η ικανοποίηση των απαιτήσεών σας

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών (κάθε 4 χρόνια) και 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημητρίου Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Σταύρος

Αντιπρόεδρος: Τζίμας Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Τσάντας Κωνσταντίνος

Επόπτης Ε.Ε.: Δήμος Ιωάννης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1.Πρέντζας Ευάγγελος

2.Κασσής Αριστείδης

3.Μπλέτσας Χαρίλαος

4.Ράρρα Στασινή

5.Κάκος Ευθύμιος

6.Γιώτιτσας Αναστάσιος

7.Λιούρης Βασίλειος

8.Μπαλαντάνης Ηρακλής

9.Σιανάβας Χρήστος

10.Τασιούλας Αναστάσιος

Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Τσιόκας Μιχαήλ

Μέλη εποπτικού συμβουλίου

1.Στύλιος Φίλιππος

2.Λογοθέτης Παναγιώτης

Γενική Διεύθυνση


Γενικός Διευθυντής: Τσακανίκας Λάζαρος

Οικονομικός Διευθυντής: Λέκκας Νικόλαος

Τεχνικός Διευθυντής: Ζώνιος Πέτρος

Εμπορικός Διευθυντής: Σαμπατακάκης Άγγελος