Συνεταιρισμός

Στόχος μας η ικανοποίηση των απαιτήσεών σας

Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ διοικείται από 15μελές διοικητικό συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών (κάθε 4 χρόνια) και 3μελές Εποπτικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Δημητρίου Ανδρέας

Αντιπρόεδρος: Κασσής Αριστείδης

Αντιπρόεδρος: Πρέντζας Ευάγγελος

Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Σταύρος

Επόπτης Ε.Ε.: Γιωτίτσας Αναστάσιος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

1.Τσακανίκας Νικόλαος

2.Αναγνωστόπουλος Δημήτριος

3.Βράνος Σταύρος

4.Τζίμας Δημήτριος

5.Τσάντας Κωνσταντίνος

6.Μπλέτσας Χαρίλαος

7.Μπαλαντάνης Ηρακλής

8.Τασιούλας Αναστάσιος

9.Δήμος Ιωάννης

10.Λιούρης Βασίλειος

Εποπτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Στύλιος Φίλιππος

Μέλη εποπτικού συμβουλίου

1.Μπαλτογιάννης Φώτιος

2.Τζίμας Κωνσταντίνος

Γενική Διεύθυνση


Γενικός Διευθυντής: Τσακανίκας Λάζαρος

Διευθυντής Έρευνας, Ανάπτυξης & Διοίκησης Λειτουργιών: Πατούνας ΓιάννηςΔιευθυντής Πληροφορικής & Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ρογκότης ΝίκοςΟικονομικός Διευθυντής: Γκουλιούμης Φώτης

Τεχνικός Διευθυντής: Σκλιβανίτης Βασίλης

Εμπορικός Διευθυντής: Σαμπατακάκης Άγγελος