Συνεταιρισμός

Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους

ISO 22000

ISO 22000

Η Πίνδος εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Η σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, εξασφαλίζεται από το σύστημα ολικής ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000. Η επιχείρηση μας είναι καθετοποιημένη και η παραπάνω πολιτική ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της.