Συνεταιρισμός

Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους

ISO

ISO 22000

Η Πίνδος εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Η σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων, εξασφαλίζεται από το σύστημα ολικής ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000. Η επιχείρηση μας είναι καθετοποιημένη και η παραπάνω πολιτική ποιότητας εφαρμόζεται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις της.

Η ΠΙΝΔΟΣ εφαρμόζει πρότυπο ευζωίας των πτηνών και έχει διασφαλίσει και την πιστοποίηση της ευζωίας των πτηνών κατά την σφαγή.

 

Βεβαίωση για πιστοποίηση ISO 22000:2018 - PDF 0.7MB Βεβαίωση για πιστοποίηση ISO 9001:2015 - PDF 0.1MB