Συνεταιρισμός

Δράση για μια καλύτερη ζωή

Κοινωνική δράση

Με πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της ρόλου η ΠΙΝΔΟΣ συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας απέναντι σε κοινωνικά θέματα και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους νέους αλλά και την τρίτη ηλικία.

Παρέχει στήριξη σε ιδρύματα και φορείς που προσφέρουν κοινωφελές έργο ενώ παράλληλα γίνεται αρωγός σε ενέργειες που προάγουν την εκπαίδευση, την τέχνη, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και γενικότερα ενέργειες που έχουν σχέση με τα πολιτιστικά δρώμενα.

Χορηγίες

Ο Συνεταιρισμός μας, στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, συμβάλει συνεχώς και συμμετέχει αφιλοκερδώς, σε διάφορες δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.