Συνεταιρισμός

Δράση για μια καλύτερη ζωή

Κοινωνική δράση

Με πλήρη επίγνωση του κοινωνικού της ρόλου η ΠΙΝΔΟΣ συμμετέχει ενεργά στις πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση όλων μας απέναντι σε κοινωνικά θέματα και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά τα παιδιά και τους νέους αλλά και την τρίτη ηλικία.

Παρέχει στήριξη σε ιδρύματα και φορείς που προσφέρουν κοινωφελές έργο ενώ παράλληλα γίνεται αρωγός σε ενέργειες που προάγουν την εκπαίδευση, την τέχνη, τον αθλητισμό, την ψυχαγωγία και γενικότερα ενέργειες που έχουν σχέση με τα πολιτιστικά δρώμενα.

Από την 1η Ιουνίου του 2020, ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ», στηρίζει έμπρακτα το αξιέπαινο έργο του Σωματείου ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ΠΙΝΔΟΣ παρέχει την υποστήριξή της στους μικρούς μας φίλους που το έχουν ανάγκη. Γι’ αυτόν το λόγο, μέρος των εσόδων από την ανανεωμένη σειρά νωπών συσκευασμένων κοτόπουλων ΠΙΝΔΟΣ, θα διατίθεται για τους σκοπούς του Σωματείου.

Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός προσφέρει την αγάπη του και στα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα της ΕΛΠΙΔΑΣ, καλύπτοντας τις ανάγκες σίτισης σε κοτόπουλο.

Χορηγίες

Ο Συνεταιρισμός μας, στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης, συμβάλει συνεχώς και συμμετέχει αφιλοκερδώς, σε διάφορες δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.