Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμες Ελεύθερης Βοσκής

Φάρμες Ελεύθερης Βοσκής

Τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής ΠΙΝΔΟΣ βόσκουν και κινούνται ελεύθερα κατά το ήμισυ στης ζωής τους, σε υπαίθριο χώρο, στις ορεινές περιοχές του νομού Ιωαννίνων.

Εκτρέφονται με 100% φυτικές τροφές, εκ των οποίων το 65% είναι καλαμπόκι. Οι νεοσσοί είναι βραδείας ανάπτυξης φυλής SASSO και η εκτροφή τους διαρκεί τουλάχιστον 56 ημέρες. Γι’ αυτό και το κρέας είναι γευστικό και υγιεινό χωρίς λίπη, με μοναδική γεύση.

Φάρμες ΑΒ Βασιλόπουλος

Φάρμες ΑΒ Βασιλόπουλος

Το κοτόπουλο “από Γιαννιώτικες φάρμες” παράγεται από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό ΠΙΝΔΟΣ για την ΑΒ Βασιλόπουλος. Τα πτηνοτροφεία βρίσκονται στις ορεινές περιοχές του νομού Ιωαννίνων σε ένα άριστο περιβάλλον.

Είναι ταϊσμένα με 100% φυτικές τροφές, εκ των οποίων το 65% είναι καλαμπόκι. Οι νεοσσοί είναι φυλής SASSO. Η εκτροφή τους διαρκεί τουλάχιστον 50 ημέρες κι αυτό τους δίνει μια ιδιαίτερη γεύση και νοστιμιά.