Ενημέρωση

Τελευταία νέα και ενημερώσεις για τον συνεταιρισμό!

Η ΠΙΝΔΟΣ πρωτοπορεί διαρκώς με γνώμονα πάντα την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας

25
Οκτ 2022
Η ΠΙΝΔΟΣ πρωτοπορεί διαρκώς με γνώμονα πάντα την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας

Η ΠΙΝΔΟΣ, ο κορυφαίος αγροτικός Συνεταιρισμός της χώρας, συνεχίζει να πρωτοπορεί, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, που διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, εφαρμόζοντας καινοτόμους μεθόδους και τεχνογνωσία αιχμής σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, έχοντας πάντα σταθερό προσανατολισμό στην ορθή μεταχείριση των πτηνών και εφαρμόζοντας πρώτη από το 2016, ένα πρότυπο μοντέλο ευζωίας.  Η ευζωία των πτηνών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΠΙΝΔΟΣ, όχι μόνο για λόγους ηθικής, αλλά και για την υγεία των καταναλωτών της, καθώς η υγεία των πτηνών κρεατοπαραγωγής εξασφαλίζει την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.

Η πρόσφατη συνεργασία με την Biomerieux, μια από τις σημαντικότερες εταιρίες στον κόσμο σε διαγνωστικά συστήματα για την ασφάλεια των τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία και την υγεία των ζώων, είχε ως αποτέλεσμα την εφαρμογή της νέας εξελιγμένης μοριακής τεχνικής GeneUp, η οποία στηρίζεται στη προηγμένη μέθοδο ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών με βάση τα τεστ PCR.  Βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής αποτελεί η ταχύτητα ανάλυσης,  καθώς προσφέρει αποτέλεσμα εντός 15 λεπτών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και ακρίβεια  των αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα, η μέθοδος αυτή απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την προετοιμασία του δείγματος, με το πάνελ των εξετάσεων να επεκτείνεται πέρα από την ανίχνευση των κλασικών παθογόνων μικροοργανισμών, παρέχοντας περισσότερες εξειδικευμένες εξετάσεις που καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των Βιομηχανιών Τροφίμων.

Η δεύτερη συνεργασία με την BizTEC, επιτυγχάνει μέσα από τη χρήση της κορυφαίας πλατφόρμας λογισμικού, Odysseus ERP τη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ασφαλείας των τροφίμων του Συνεταιρισμού στις παραγωγικές του μονάδες. Μέσα από τη χρήση αυτού του λογισμικού, η ΠΙΝΔΟΣ, έχει πλήρη παρακολούθηση και έλεγχο σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Ενώ ταυτόχρονα, υλοποιήθηκε από την BizTEC η ευέλικτη και επεκτάσιμη λύση -  Διαχείριση Παραγωγής & Ιχνηλασιμότητας - λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες απαιτήσεις, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του Συνεταιρισμού.

Η συνέργεια αυτή συνετέλεσε και στην πρόσφατη πιστοποίηση της Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κοτόπουλου (ΒΕΚ) της ΠΙΝΔΟΣ, με το διεθνές πρότυπο IFS (International Featured Standard) Food 7, σχετικό με την ασφάλεια και την ποιότητα επεξεργασμένων τροφίμων και των διαδικασιών παραγωγής. Η πιστοποίηση έγινε  από τον κορυφαίο Οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων στην Ελλάδα, την TÜV AUSTRIA Hellas, θυγατρική της TUV AUSTRIA Group, με διεθνή παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Κατά την τελική αξιολόγηση μάλιστα η ΠΙΝΔΟΣ έλαβε πολύ υψηλή βαθμολογία (98,29%) για την ορθή εφαρμογή αυτού του ιδιαίτερα απαιτητικού προτύπου.

Οι παραπάνω συνεργασίες αποδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση της ΠΙΝΔΟΣ στην παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων, με σεβασμό πάντα ως προς τους καταναλωτές της και μέσα από την εφαρμογή τεχνολογικά καινοτόμων μεθόδων, που την τοποθετούν αδιαμφισβήτητο ηγέτη της πτηνοτροφίας.