Ενημέρωση

Τελευταία νέα και ενημερώσεις για τον συνεταιρισμό!

Ετήσια Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος KYKLOS 4.0 στην Πορτογαλία

25
Ιούν 2022
Ετήσια Συνάντηση των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος KYKLOS 4.0 στην Πορτογαλία

Στη Λισαβώνα της Πορτογαλίας πραγματοποιήθηκε η ετήσια  συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος KYKLOS 4.0., το υλοποιείται στο πλαίσιο ενός καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής βασισμένου  στις νέες τεχνολογίες CPS (Cyber Physical System) και AI (Τεχνητής Νοημοσύνης). Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων με εκτεταμένους κύκλους ζωής και η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλής κατανάλωσης υλικών, εντός των διαδικασιών παραγωγής.

Η  συνάντηση αυτή ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε διά ζώσης μετά το πέρας της πανδημίας και είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους συμμετέχοντες.

Οι εκπρόσωποι των εταίρων από τις 14 χώρες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα αυτό μπόρεσαν κατά τη διάρκεια του διήμερου Workshop να συζητήσουν διεξοδικότερα και να ανταλλάξουν απόψεις αναφορικά με τα καινοτόμα συστήματα στα οποία εργάζονται.

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι να αναδειχθεί η δυναμική της Έρευνας στη βιομηχανία και να ενταχθεί συστηματικότερα στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω πρωτοπόρων και καινοτόμων συστημάτων. Συστήματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και στην ανάπτυξη νέων μεθόδων που θα συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη και στη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της βιομηχανίας.

Τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» στη συνάντηση αυτή εκπροσώπησαν ο Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού, κ. Ρογκότης Νικόλαος και ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Σκλιβανίτης Βασίλειος, όπου παρουσίασαν τις δράσεις του Συνεταιρισμού προς την κατεύθυνση αυτή.