Ενημέρωση

Τελευταία νέα και ενημερώσεις για τον συνεταιρισμό!

Όροι χρήσης διαγωνισμού «Αλλαντικά Πίνδος»

29
Μάι 2018

1. Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων "ΠΙΝΔΟΣ" (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») προκηρύσσει διαγωνισμό (εφεξής οι «Ενέργειες») μέσω της επίσημης σελίδας της στο www.instagram.com με το επίσημο account της ΠΙΝΔΟΣ στο Instagram, kotopoula_pindos.

Η παρούσα προωθητική ενέργεια διενεργείται με τίτλο «Αλλαντικά Πίνδος». Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό Instagram και καλούνται να συμμετάσχουν μέσω της δήλωσης ενδιαφέροντός τους με την συμπλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που προκηρύσσει ο διαγωνισμός. Δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος.

2. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν οι εξής: οι influencers θα προσκαλούν/προκαλούν το κοινό/followers τους να κάνουν κι εκείνοι ένα πιάτο με αλλαντικά ΠΙΝΔΟΣ που θα είναι η δική τους νόστιμη επιλογή της ημέρας, να κάνουν follow το account της ΠΙΝΔΟΣ (kotopoula_pindos) και tag τα kotopoula_pindos με τα hashtag (#nostimiepilogi #pindos).

3. Ο αριθμός των νικητών του διαγωνισμού ορίζεται ότι θα είναι ένας ανά εβδομάδα, δηλαδή τέσσερις (4) στο σύνολο της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού (εως 30/6). Τα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές μετά την ανακοίνωση των ονομάτων τους (όπως αναγράφεται σε επόμενο σημείο), είναι από ένα πλατώ αλλαντικών με προϊόντα αλλαντικών ΠΙΝΔΟΣ .

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Αλλαντικά Πίνδος» έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος ή εξωτερικού (μόνον φυσικά πρόσωπα).

5. Η λήξη του διαγωνισμού ορίζεται να είναι η 30 Ιουνίου 2018 και ώρα 24:00. Σχετική ανακοίνωση θα βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα www.pindos-apsi.gr ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/APSI.Pindos) ή στην επίσημη σελίδα της εταιρείας στο instagram (kotopoula_pindos) της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της κλήρωσης.

6. Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί μέσα από την επίσημη σελίδα στο instagram της εταιρείας ΠΙΝΔΟΣ. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι όσοι συμμετείχαν στο διαγωνισμό και η συμμετοχή τους θεωρείται έγκυρη.

7. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα βήματα του διαγωνισμού. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στο διαγωνισμό δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.

8. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται, δεν μεταβιβάζονται και δεν επιδέχονται αλλαγής σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές. Η παραλαβή των δώρων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως με την εταιρεία ΠΙΝΔΟΣ.

9. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιηθεί έως και 10 εργάσιμες ημέρες μετά την κλήρωση στην ιστοσελίδα www.pindos-apsi.gr ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/APSI.Pindos) της Διοργανώτριας Εταιρείας ή στη σελίδα της στο instagram (kotopoula_pindos).

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα www.pindos-apsi.gr ή στη σελίδα του Facebook (http://www.facebook.com/APSI.Pindos) ή στη σελίδα της στο instagram (kotopoula_pindos) να μεταβάλλει τους όρους των Κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

11. Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα www.pindos-apsi.gr ή στη σελίδα του instagram (kotopoula_pindos), αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

13. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων που τυχόν εμφανίζονται από τους χρήστες στη σελίδα του Διοργανωτή αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει απόψεις ή προτροπές του «Διοργανωτή» προς οποιονδήποτε. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος, παράλειψης, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή τη μετάδοση των δεδομένων ή διακοπής γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων. Ως εκ τούτου ο Διοργανωτής για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την ανάρτηση των μηνυμάτων δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Επίσης, o Διοργανωτής δηλώνει ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι απαγορεύεται η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό μέσα από ψεύτικα ή «εικονικά» accounts που έχουν δημιουργηθεί στο Facebook ή στο instagram, δηλαδή accounts με το ίδιο επώνυμο ή ψευδώνυμο και κανένα φίλο, χωρίς φυσική κοινωνική λειτουργία (social networking).

14. Ο διαγωνισμός δεν αποτελεί προωθητική ενέργεια του φορέα του Instagram, ούτε ο φορέας αυτός φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη σωστή ή μη διεξαγωγή του.