Announcements

Latest news and updates about the cooperative!

ΑΠΙΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για τα κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής

23
May 2024
ΑΠΙΣΙ ΠΙΝΔΟΣ: Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για τα κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής

Ένα πρωτοποριακό σύστημα ελέγχου γνησιότητας του τρόπου εκτροφής τους. Ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, ΑΠΣΙ ΠΙΝΔΟΣ, αποτελεί πρότυπο στον κλάδο της Πτηνοτροφίας και ηγείται των εξελίξεων, τόσο στις μεθόδους εκτροφής καθώς και σε σύγχρονες τεχνολογίες μεταποίησης και συσκευασίας  προϊόντων από κρέας κοτόπουλου.

Τα κοτόπουλα «Ελεύθερης Βοσκής» τα οποία παράγει και διαθέτει στην εγχώρια αγορά για περισσότερα από είκοσι χρόνια, χαρακτηρίζονται από ανώτερα γευστικά χαρακτηριστικά και έχουν πολύ υψηλή διατροφική αξία. Η γνησιότητά τους διασφαλίζεται μέσω της εφαρμογής μια σειράς από πιστοποιήσεις (π.χ. το πρότυπο AGRO 11) και φυσικά διεξαγωγής ελέγχων από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Πιστοποίησης (AgroCert), τις Επίσημες Αρχές, αλλά ορισμένες φορές και από μεγάλους πελάτες του λιανεμπορίου. Τα προϊόντα αυτά έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή στη χώρα μας, διαγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία στην ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια σημειώνουν εξαιρετική επιτυχία στο εξωτερικό.

Ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπήρχε διαθέσιμη, σε παγκόσμιο επίπεδο,  κανενός είδους  αντικειμενική ποσοτική μέτρηση γνησιότητας που να επιβεβαιώνει  ότι ένα κοτόπουλο είναι Ελεύθερης Βοσκής. Δηλαδή έχει εκτραφεί σύμφωνα με τα παραπάνω ελληνικά πρότυπα και την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία .

Η ΠΙΝΔΟΣ σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανακάλυψε, μετά από 3 χρόνια έρευνας,  έναν ανοσολογικό δείκτη επιβεβαίωσης της γνησιότητας των κοτόπουλων Ελεύθερης Βοσκής. Ταυτόχρονα από τη συνεργασία με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προέκυψε ένας αντίστοιχος βιοχημικός δείκτης γνησιότητας αυτού του τρόπου εκτροφής. Οι συγκεκριμένοι δύο δείκτες είναι σχετικά εύκολο να μετρηθούν σε ένα κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο. Πρόσφατα κατοχυρώθηκαν στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με Εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (αρ. 1010640). Ο τίτλος του  Διπλώματος είναι «Μέθοδοι διάκρισης-πιστοποίησης κοτόπουλων «Ελευθέρας Βοσκής» με τη χρήση ποσοτικών Βιοχημικών και Ανοσολογικών Δεικτών».

 Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες που μετείχαν στο έργο αυτό βραβευτήκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια για την πρωτοτυπία της έρευνας που πραγματοποίησαν. Συντονιστής της έρευνας ήταν ο  Ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας κ. Δημόκριτος Τσουκάτος, ενώ για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ επικεφαλής ήταν η Δρ Πηγή Λυμπέρη, Διευθύντρια Ερευνών. Επικεφαλής για την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο κ. Βασίλειος Τσίκαρης, Καθηγητής Οργανικής Χημείας. 

Αυτοί οι δείκτες γνησιότητας της εκτροφής θα προστατεύσουν τον καταναλωτή από πιθανότητα νοθείας των συγκεκριμένων προϊόντων. Ενώ παράλληλα προστατεύεται και ο Έλληνας πτηνοτρόφος που σήμερα σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου εκτρέφει κοτόπουλα Ελεύθερης Βοσκής συχνά σε μικρές φάρμες. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η ΠΙΝΔΟΣ πρώτη καθιέρωσε πριν μερικές δεκαετίες και διέδωσε στην Ελλάδα αυτό τον τρόπο εκτροφής  και τα αντίστοιχα προϊόντα και παρασκευάσματα από κρέας κοτόπουλου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής » σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ στα πλαίσια της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ–ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ– ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Η έρευνα και καινοτομίας αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ανάπτυξης της ΠΙΝΔΟΣ και με γνώμονα πάντα την προστασία των καταναλωτών του, βασική θεμελιώδης αρχή του εδώ και 66 χρόνια λειτουργίας του.