Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

ΙΩΑ33/227

 • Παραγωγός: Τάτσης Ευάγγελος
 • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/232

 • Παραγωγός: Βόλλας Κωνσταντίνος
 • Τοποθεσία: Καστρίτσα, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/242

 • Παραγωγός: Γεωργόπουλος Γεώργιος
 • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/244

 • Παραγωγός: Κεφάλα Αγγελική - Μαρία
 • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/246

 • Παραγωγός: Ρέιτ Ανν - Μαρί
 • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/258

 • Παραγωγός: Γκάτσης Νικόλαος
 • Τοποθεσία: Βοτονόσι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/276

 • Παραγωγός: Γόγολου - Χήτου Σοφία
 • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/300

 • Παραγωγός: Θεοχάρης Νικόλαος
 • Τοποθεσία: Δροσοχώρι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/329

 • Παραγωγός: Κεφάλα Λαμπρινή
 • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/339

 • Παραγωγός: Ρίζου Χριστίνα
 • Τοποθεσία: Κουτσελιό, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/342

 • Παραγωγός: Κοσίνας Σπυρίδων
 • Τοποθεσία: Βασιλική, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/352

 • Παραγωγός: Κωσταγιάννη Ζωίτσα
 • Τοποθεσία: Βαπτιστή, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/403

 • Παραγωγός: Μάτσιος Χρυσόστομος
 • Τοποθεσία: Περίβλεπτος, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/425

 • Παραγωγός: Μπιντέβης Ηλίας
 • Τοποθεσία: Πέραμα, Ιωαννίνων

ΙΩΑ33/549

 • Παραγωγός: Τσιτώνης Βασίλειος
 • Τοποθεσία: Πέραμα, Ιωαννίνων