Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ

Ολόκληρα

Ολόκληρο κοτόπουλο κατεψυγμένο

Ολόκληρο κοτόπουλο κατεψυγμένο

Ολόκληρα

το νόστιμο, ορεινό κοτόπουλο, φρέσκο και μεγαλωμένο σε ορεινό κλίμα

Ως κρέας κοτόπουλο βαθείας καταψύξεως εννοούμε το κρέας το οποίο καταψύχεται και διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους -18ο C.
Το κατεψυγμένο κοτόπουλο δεν περιέχει εντόσθια (τύπος 65%).

Συσκευασία

Το κατεψυγμένο κοτόπουλο συσκευάζεται είτε σε ατομική, είτε σε ομαδική συσκευασία.

Στην ατομική συσκευασία το κοτόπουλο συσκευάζεται σε πλαστική σακούλα (πρώτη συσκευασία) και τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο (δεύτερη συσκευασία), το οποίο σφραγίζεται και τυποποιείται.

Στην ομαδική συσκευασία τα κοτόπουλα τυλίγονται ερμητικά με σελοφάν (πρώτη συσκευασία) μέσα σε χαρτοκιβώτιο (δεύτερη συσκευασία), το οποίο σφραγίζεται και τυποποιείται.

Η διαλογή βαρών, οι κατηγορίες, ο αρθμός ανά χ/β κ.ά. φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΟΣ Χ/Β ΒΑΡΟΣ (gr)
Κοτ/λα ανά Χ/Β
ΑΡΙΘΜΟΣ
κοτ/λα στο Χ/Β
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ
ΒΑΡΗ
11,5 Kg - 10
12 Kg - 10
12,5 Kg - 10
13 Kg - 10
13,5 Kg - 10
14 Kg - 10
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΤΡΙΑ
Κιλά ζυγαριάς 1430 - 1550 10
Κιλά ζυγαριάς 1550 - 1700 10
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΕΓΑΛΑ
Κιλά ζυγαριάς 1700 - 1900 8 ή 10
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΥΠΕΡΒΑΡΑ
Κιλά ζυγαριάς 1900 - 2500 8
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
ΜΙΚΡΑ
Κιλά ζυγαριάς 1000 - 1130 10 ή 12

Επισημάνσεις

Σήμανση ατομικής συσκευασίας: Στην πλαστική σακούλα είναι τυποποιημένα τα εξής: 
α) όνομα προϊόντος, β) επωνυμία και έδρα επιχείρησης,
γ) κωδικό αριθμός του σφαγείου Ρ6 και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ. Επιπλέον τοποθετείται ετικέτα όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος (16 μήνες).


Σήμανση δεύτερης συσκευασίας: Στο χαρτοκιβώτιο είναι τυποποιημένα τα εξής: 
α) όνομα προϊόντος, β) επωνυμία και έδρα επιχείρησης .
γ) κωδικό αριθμός του σφαγείου Ρ6 και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ. Επιπλέον τοποθετείται ετικέτα όπου αναγράφονται:
α) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης (16 μήνες).
β) βάρος συσκευασίας, γ) τεμάχια.

 

Συντήρηση & Μεταφορά

Τα τυποποιημένα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε παλέτες, όπου η κάθε παλέτα περιέχει 60 χ/β, και αμέσως μετά αποθηκεύονται στις συντηρήσεις κατεψυγμένων στους -18ο C. Στην ίδια θερμοκρασία γίνεται και η μεταφορά τους στην αγορά με φορτηγά -ψυγεία.

Συνταγές

Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, πορτοκάλι και δεντρολίβανο

Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, πορτοκάλι και δεντρολίβανο

Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, πορτοκάλι και δεντρολίβανο
   
Επίπεδο δυσκολίας
Εύκολο
Προετοιμασία
01:00
Kοτόπουλο των Eσπερίδων

Kοτόπουλο των Eσπερίδων

Kοτόπουλο των Eσπερίδων
   
Επίπεδο δυσκολίας
Μέτριο
Προετοιμασία
01:10