Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ

Ολόκληρα

Ολόκληρο κοτόπουλο ελ. βοσκής κατεψυγμένο

Ολόκληρο κοτόπουλο ελ. βοσκής κατεψυγμένο

Ολόκληρα

από παραδοσιακές φυλές βραδείας ανάπτυξης

Εκτρέφονται με 100% πιστοποιημένες φυτικές τροφές που έχουν βάση το καλαμπόκι (70%). Μεγαλώνουν σε πτηνοτροφεία, τα οποία βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 600μ. και στα οποία έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπαίθριο χώρο. Σφαγή: μετά τις 65 ημέρες.

Το συσκευασμένο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής δεν περιέχει εντόσθια (τύπος 65%).

Ως κρέας κοτόπουλο βαθείας καταψύξεως εννοούμε το κρέας το οποίο καταψύχεται και διατηρείται συνεχώς σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους -18ο C.

Συσκευασία

Το κατεψυγμένο κοτόπουλο συσκευάζεται ατομική συσκευασία.

Στην ατομική συσκευασία το κοτόπουλο συσκευάζεται σε πλαστική σακούλα (πρώτη συσκευασία) και τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο (δεύτερη συσκευασία), το οποίο σφραγίζεται και τυποποιείται.

Η διαλογή βαρών, οι κατηγορίες, ο αριθμός ανά χ/β κ.ά. φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΡΟΣ (gr) ΑΡΙΘΜΟΣ
κοτ/λα στο Χ/Β
ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ 1500-2100 8

Επισημάνσεις

Σήμανση ατομικής συσκευασίας: 

Στην πλαστική σακούλα είναι τυποποιημένα τα εξής: 

α) όνομα προϊόντος, 
β) επωνυμία και έδρα επιχείρησης,
γ) κωδικό αριθμός του σφαγείου Ρ6 και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ.

Επιπλέον τοποθετείται ετικέτα όπου αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης του προϊόντος (16 μήνες).

Σήμανση δεύτερης συσκευασίας: 

Στο χαρτοκιβώτιο είναι τυποποιημένα τα εξής: 

α) όνομα προϊόντος,
β) επωνυμία και έδρα επιχείρησης.
γ) κωδικό αριθμός του σφαγείου Ρ6 και σήμανση καταλληλότητας σύμφωνα με την Οδηγία 92/116/ΕΟΚ.

Επιπλέον τοποθετείται ετικέτα όπου αναγράφονται:

α) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης (16 μήνες).
β) βάρος συσκευασίας, γ) τεμάχια.

Συντήρηση & Μεταφορά

Τα τυποποιημένα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται σε παλέτες, όπου η κάθε παλέτα περιέχει 60 χ/β, και αμέσως μετά αποθηκεύονται στις συντηρήσεις κατεψυγμένων στους -18ο C. Στην ίδια θερμοκρασία γίνεται και η μεταφορά τους στην αγορά με φορτηγά - ψυγεία.

Συνταγές

Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, πορτοκάλι και δεντρολίβανο

Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, πορτοκάλι και δεντρολίβανο

Κοτόπουλο φούρνου με πατάτες, πορτοκάλι και δεντρολίβανο
   
Επίπεδο δυσκολίας
Εύκολο
Προετοιμασία
01:00
Kοτόπουλο των Eσπερίδων

Kοτόπουλο των Eσπερίδων

Kοτόπουλο των Eσπερίδων
   
Επίπεδο δυσκολίας
Μέτριο
Προετοιμασία
01:10