Ενημέρωση

Τελευταία νέα και ενημερώσεις για τον συνεταιρισμό!

O ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KYKLOS 4.0 για την ανάπτυξη καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής

19
Φεβ 2020
O ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝΔΟΣ» συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KYKLOS 4.0 για την ανάπτυξη καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής

Ο Α.Π.Σ.Ι «Η ΠΙΝΔΟΣ» συμμετέχει στο 4ετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα KYKLOS 4.0 με θέμα «Digital Manufacturing Platforms for Connected Smart Factories», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «H2020-EU.2.1.1 – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT)».

Το Πρόγραμμα KYKLOS 4.0 στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου οικοσυστήματος κυκλικής παραγωγής που είναι βασισμένο  στις νέες τεχνολογίες CPS (Cyber Physical System) και AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) και θα ενισχύσει περαιτέρω τις βιομηχανίες με νέους μηχανισμούς παραγωγής και αλγορίθμους. Στόχος είναι η παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων με εκτεταμένους κύκλους ζωής και η προώθηση ενεργειακά αποδοτικών και χαμηλής κατανάλωσης υλικών, εντός των διαδικασιών παραγωγής. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων που επηρεάζουν θετικά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των εμπλεκόμενων βιομηχανιών.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, 29 εταίροι από 14 χώρες θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν καινοτόμα συστήματα που εφαρμόζονται σε πολλές βιομηχανίες χρησιμοποιώντας τις τελευταίες τεχνολογικές ανακαλύψεις και σύγχρονα πλαίσια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 19.227.110 € και η ΠΙΝΔΟΣ είναι η μοναδική Ελληνική Βιομηχανία που συμμετέχει, αποδεικνύοντας, για μια ακόμη φορά, πως ηγείται πλέον στην έρευνα και στην καινοτομία στον κλάδο της πτηνοτροφίας της χώρας μας. 

Η ΠΙΝΔΟΣ στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2020 συμμετείχε στο Kick Off Meeting στο Bilbao της Ισπανίας με τους επικεφαλής των Τμημάτων Πληροφορικής και Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης κ. Ρογκότη Νικόλαο και κ. Ιωάννη Πατούνα, αντίστοιχα.