Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/451

  • Παραγωγός: Ντάλλας Χριστόφορος
  • Τοποθεσία: Δροσοχώρι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 750 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 10 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 9750 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/451