Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/422

  • Παραγωγός: Μπέγκας Γεώργιος
  • Τοποθεσία: Κουτσελιό, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 500 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 7 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 6500 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/422