Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/444

  • Παραγωγός: Μπούκα Μάνθα
  • Τοποθεσία: Δωδώνη, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 440 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 6 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 5700 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/444