Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/398

  • Παραγωγός: Σαρακινός Αριστείδης
  • Τοποθεσία: Κατσικά, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 425 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 6 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 5500 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/398