Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/331

  • Παραγωγός: Κολιός Αλέξανδρος
  • Τοποθεσία: Βασιλική, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 650 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 9 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 8450 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/331