Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/406

  • Παραγωγός: Μήτση Ευαγγελία
  • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 740 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 10 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 9600 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/406