Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/216

  • Παραγωγός: Αντωνίου Χρήστος
  • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 800 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 11 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 10400 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/216