Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/566

  • Παραγωγός: Τασιούλας Φίλιππος
  • Τοποθεσία: Κρανούλα, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 600 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 8 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 7800 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/566