Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/297

  • Παραγωγός: Ζώης Μιχάλης
  • Τοποθεσία: Ροδοτόπι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 1277 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 17 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 16600 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/297