Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/278

  • Παραγωγός: Γούλα Μαρία
  • Τοποθεσία: Καλπάκι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 900 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 12 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 11700 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/278