Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/522

  • Παραγωγός: Τζαμίχα Αγνή
  • Τοποθεσία: Καλπάκι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 1000 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 13 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 13000 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/522