Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/606

  • Παραγωγός: Στέφος Κωνσταντίνος
  • Τοποθεσία: Πεδινή, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 1176 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 12 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 12000 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/606