Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/516

  • Παραγωγός: Στέφου Λαμπρινή
  • Τοποθεσία: Αμπελιά, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 1008 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 14 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 13100 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/516