Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/343

  • Παραγωγός: Κοσμά Πανωραία
  • Τοποθεσία: Πεδινή, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 400 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 6 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 5200 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/343