Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/419

  • Παραγωγός: Μπαλτογιάννης Σταύρος & Φιγαλία
  • Τοποθεσία: Πεδινή, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 1100 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 15 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 14300 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/419