Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/376

  • Παραγωγός: Λισγάρας Σωτήρης
  • Τοποθεσία: Κατσικά, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 550 τετραγωνικά μέτρα
  • Χώρος Βόσκησης: 8 στρέμματα
  • Δυναμικότητα: 7150 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/376