Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/242

  • Παραγωγός: Γεωργόπουλος Γεώργιος
  • Τοποθεσία: Χαροκόπι, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 580 τετραγωνικά μέτρα
  • Δυναμικότητα: 5700 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/242