Φάρμες Εκτροφής

Γνωρίστε όλες τις φάρμες της Πίνδου στις οποίες εκτρέφονται τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής!

Φάρμα ΙΩΑ33/352

  • Παραγωγός: Κωσταγιάννη Ζωίτσα
  • Τοποθεσία: Βαπτιστή, Ιωαννίνων
  • Εγκαταστάσεις: 730 τετραγωνικά μέτρα
  • Δυναμικότητα: 9000 κοτόπουλα
ΙΩΑ33/352