Συνεταιρισμός

H φύση μας χαρίζει την πρώτη μας ύλη και εμείς το ανταποδίδουμε

Περιβάλλον

Στην ΠΙΝΔΟ, έχοντας ευαισθητοποιηθεί από πολύ νωρίς σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, επενδύουμε δυναμικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Για αυτό κρίναμε απαραίτητη πέρα από τη λειτουργία της σύγχρονης μονάδας βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο, την δημιουργία μονάδας καύσης αδρανοποιημένων αποβλήτων του πτηνοσφαγείου για παραγωγή ενέργειας, μοναδικής στον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Επίσης δημιουργήσαμε μονάδα καύσης νεκρών πτηνών.

Επιπλέον η ΠΙΝΔΟΣ εκμεταλλεύεται τα προϊόντα των δραστηριοτήτων της με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Διαθέτει εργοστασιακή μονάδα που παραλαμβάνει απόβλητα πτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα μετατρέπει στο οργανικό και βιολογικό λίπασμα ΑΓΡΟΣΥΝ.

Στα άμεσα σχέδια της εταιρείας είναι η δημιουργία 2 επιπλέον μονάδων.