Συνεταιρισμός

Πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους

FSSC

Η Πίνδος εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα για την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Η ασφάλεια των τροφίμων της ΠΙΝΔΟΣ είναι αδιαπραγμάτευτη και εφαρμόζει αυστηρούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Για το λόγο αυτό έχει εφαρμόσει στις εγκαταστάσεις της ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου FSSC 22000.

Βεβαίωση για πιστοποίηση FSSC - PDF 0.6MB