Συνεταιρισμός

Εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών

Agromark

Η ΠΙΝΔΟΣ έχει ιδρύσει την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών ΑΓΡΟΜΑΡΚ που είναι μία εταιρία παροχής υπηρεσιών Marketing και προώθησης προϊόντων όλου του ομίλου.

Ειδικά ασχολείται με την τοποθέτηση και προβολή των προϊόντων μέσα στα SUPER MARKETS και σχεδιάζει ειδικά προγράμματα με προωθήσεις και άλλες ενέργειες Merchandising.